ชื่อ - นามสกุล :นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา